+420777128021

Facebook (0) produkt

Hledání

Nenašli jste Vámi požadovanou značku vozidla nebo typ baterie? Neváhejte nás kontaktovat! Pokusíme se Vám pomoci.

Pokyny pro likvidaci baterií

 

 

Nevhodné skladování akumulátorů a nedostatečná recyklace může mít za následek nevratné důsledky znečištění. Proto je naším úkolem, s ohledem na životní prostředí, přispět ke snížení množství odpadu bezplatným odběrem použitých olovo-kyselinových akumulátorů, průmyslových olovo-kyselinových baterií a jiných podobných produktů.

 
 
 
Proto pokud máte vybitou baterii, bez ohledu na její stav, pošlete nám ji. Naše společnost ji předá k bezplatné likvidaci. Pokud chcete koupit novou baterii, nezapomeňte odevzdat starou, v opačném případě Vám prodávající zaúčtuje kauci ve výši:
  • 30 zł za kus v případě olovo-kyselinových automobilových baterií a olovo-kyselinových autobaterií.
  • 35 zł za kus v případě průmyslových olovo-kyselinových baterií. Nicméně, tato částka Vám bude vrácena, pokud do 30 dnů od zjištění poplatku odevzdá kupující použitou baterii.
Povinnost účtování poplatku je stanovena zákonem: zákon ze dne 24. dubna 2009 o bateriích a akumulátorech ( DzU.79 poz.666 art.54.p.1 - 5 , art.55p.l).
Recyklací, zhodnocením látek nebo jinými druhy recyklace starých přístrojů důležitou mírou přispíváte k ochraně našeho životního prostředí - snižujete jak množství odpadu, který by se jinak dostal do životního prostředí, tak množství místa, které by muselo být použito pro jeho skladování. Je to nejen výhodné z hlediska ochrany životního prostředí, ale i ekonomicky rentabilní, protože se tím vytváří možnost dalšího využití odpadu jako druhotné suroviny získané v procesu recyklace.

* Elektrické a elektronické přístroje a baterie nesmí být likvidovány v rámci domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat elektrické a elektronické přístroje a baterie na konci jejich životnosti do veřejných sběren k tomu určeným nebo v místě prodeje.

 

BATCAR®

Předměřice nad Labem 503 02, Obránců míru 489

TEL: +420777128021
TEL: +420777128008
Powered by: