+420777128021

Facebook (0) produkt

Hledání

Nenašli jste Vámi požadovanou značku vozidla nebo typ baterie? Neváhejte nás kontaktovat! Pokusíme se Vám pomoci.

Podmínky vrácení zboží

 

 

1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, pokud učiní prohlášení v písemné formě. Nicméně, právo je časově omezené a platí pouze po dobu 10 dnů (právní základ: čl. 7 odst. 1 zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky v č. 22 položka 27, ve znění pozdějších předpisů). Tuto lhůtu nesmí protáhnout a počítá se od data vydání zboží. Pro dodržení této lhůty je dostačující zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

2. Podmínky ohledně práva vrácení zboží, uvedené v tomto popisu, se vztahují na prodej zboží spotřebitelům, a proto se zmíněné právo týká pouze prodeje fyzické osobě, která nakupuje pro účely nesouvisející s profesní činností nebo podnikání.

3. Vrácené zboží bude za těchto podmínek přijato pouze a výlučně tehdy, pokud bude vráceno v úplně kompletním stavu a samotný produkt spolu s příslušenstvím budou neporušené a neponesou jiné stopy použití než pouze pro účely jeho kontroly.

4. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí být reklamované zboží vráceno na vlastní náklady na adresu poskytovatele služeb.

5. K vrácené zásilce musí být přiloženo písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy, číslo účtu, na který má být obchodem vrácena platba a potvrzení nákupu (faktura nebo stvrzenka).

6. Reklamovaný produkt bude zkontrolován obchodem do dvou pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží, spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy a fiskálním dokladem. Pokud vracené zboží splňuje podmínky uvedené v bodě 3. tohoto paragrafu, do sedmi pracovních dnů vrátí obchod platbu na účet zákazníka.

7. Výše uvedené reklamační podmínky jsou podrobně popsány v § 9 Obchodních podmínek, který je k nahlédnutí na adrese: http://batcar.cz/obchodni-podminky.

 

BATCAR®

Předměřice nad Labem 503 02, Obránců míru 489

TEL: +420777128021
TEL: +420777128008
Powered by: